FANDOM


Francja - państwo, którego część metropolitalna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach. Francja metropolitalna rozciąga się od Morza Śródziemnego na południu do kanału La Manche i Morza Północnego na północy, oraz od Renu na wschodzie do Zatoki Biskajskiej na zachodzie. Graniczy z Belgią, Luksemburgiem, Niemcami, Szwajcarią, Włochami, Monako, Andorą i Hiszpanią, a terytoria zamorskie graniczą również z Brazylią, Surinamem i Holandią. Kraj jest połączony z Wielką Brytanią przez Eurotunel przebiegający pod kanałem La Manche. Francja należy do grona założycieli Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych (gdzie ma stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa) i NATO (z przerwą na okres 1966-2009). Obecnie prezydentem jest Emmanuel Macron.  

Decyzje w odcinkach:

Odcinek I:

Odcinek II: Likwidacja zasiłków socjalnych dla tych emigrantów, którzy nie przepracowali 5 lat, otworzenie płacówki dyplomatycznej w Grenlandii

Odcinek III: Obniżenie produkcji energii jądowej do 70%, obniżenie podatku medialnego do 100 euro i mieszkaniowego do 200 euro, zasiłku rodzinnego dla 2 dzieci do 100 euro, 3 dzieci do 250 euro, dla kolejnych do 150 euro, ""Na dzieci w wieku 11 16 lat przysługuje zasiłek powiększony o 35,55 euro/miesiąc, zaś na dzieci powyżej 16 roku życia o 63,21 euro/miesiąc." w pierwszym przypadku zmienia się na 30 euro, w drugim na 50 euro, obniżenie świadczenia pieniężnego dla dziecko do 3 roku życia do 150 euro miesięcznie, dodatku rodzinnego do 150 euro miesięcznie, "Świadczenie przyznawane jest automatycznie raz w roku, we wrześniu, dla dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia. Im dziecko jest starsze , tym wysokość świadczenia jest wyższa i wynosi 286,40 € (od 6 do 10 lat), 302,17 € (od11 do 14 lat), 312,67 € (od 15 do 18 lat)." w pierwszym przypadku zostaje zmniejszony do 200 euro, w drugim do 250 euro, w trzecim do 300 euro, ryczałtowa wysokość zasiłku RSA dla samotnych ludzi bez dziecka obniża się do 400 euro, z 2 dziećmi do 800 euro, za każde następne do 100 euro. Dla par z 1 dzieckiem obniża się do 800 euro, z 2 dziećmi do 900 euro, za każde następne do 100 euro

Odcinek IV: Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 300 euro, uproszczenie procedury rozpoczęcia działalności gospodarczej, jeden dokument, jeden urząd, likwidacja podatku od emerytur, zmniejszenie finansowania partii z budżetu do 50%, utworzenie ośrodków kultury bretońskiej